10/9/10

Πεταλούδες και Χρυσόμυγες ως επικονιαστές

Εκτός από τις μέλισσες  υπάρχουν και άλλα έντομα επικονιαστές, Οι μέλισσες όμως παραμένουν  οι βασικοί επικονιαστές της φύσης, και η συνεισφορά τους στην επικονίαση εκτιμάται περίπου στο 80%